Jampay

Neste generasjon moderne betalingshub!
Drevet av Jampay EV- betalingsplattform
Klargjort for lojalitets- løsninger og maksimal kundeservice
Gir en fantastisk operatørfleksibilitet

Jampay er gjort tilgjengelig via standardiserte protokoller, (OCPI, OCPP etc.) og vil derfor fungere på tvers av alle ladeoperatører, og har således også et potensiale til å kunne samle alle tilbydere av hurtig- og destinasjonslading under en standardisert universell lade- og betalingsplattform.

Løsningen tilbyr kortbetaling på Verifone sin helt nye UX700 terminal direkte på hurtigladere og destinasjonsladere, eller via stolper og kioskløsninger samt andre skreddersydde systemer . Jampay støtter også alle kjente betalingsformer, som kortbetaling (Visa, Mastercard etc.), tapping (Visa, Mastercard etc.) og ikke minst digitale betalingsløsninger (Vipps, Google Pay, Apple Pay etc.) via smarttelefoner, klokker mm.

Når ladesesjonen avsluttes, vil betalingskortet som startet ladesesjonen bli belastet de påløpte lade- kostnadene. Jampay synliggjør også priser pr. kWt, samt totalpris under, og etter endt ladesesjon via fysiske skjermer, og/eller et digitalt grensesnitt for å gi brukeren mulighet til å ha full kontroll til enhver tid.

A man chargin his eletrical vehicle
Jamp logo

Jamp AS er et ungt og moderne mobtech selskap etablert tidlig 2021.

Vi er offentlig støttet av ulike innovasjonsmiljøer, og har gjennom vårt arbeid sett behovet av å forenkle en rekke infrastruktur- og tjenesteløsninger inn mot Norges kraftig voksende elbilpark. Jamp har utviklet en fremtidsrettet universell utformet lade- og betalingshub, Jampay, som ivaretar behovet ladeoperatørene har i forhold til krav som ligger i regjeringens ladestrategi, samt en rekke andre interne kundebehov (digitale kvitteringer, kundelojalitetsprogrammer m.m.).

Verifone om Jampay med UX700 integrert mot selskapets baksystemer og tjenester

Harald Homme i Verifone Norge uttaler «Løsningen til JAMP er integrert med Verifone sin nye globale plattform for håndtering av betalingsmidler og støtter metoder som «tæpping», chip teknologi og er klargjort for fremtidens betalingsløsninger», forklarer Harald Homme i Verifone Norge.

Verifone logo

I tillegg til terminaler leverer Verifone innløsning av korttransaksjoner, netthandel, alternative betalingsmetoder (eksempelvis Vipps og Klarna), samt verdiøkende tjenester.

Dette betyr at Verifone kan tilby alle tjenester en virksomhet trenger for å håndtere det sluttkundene etterspør. På denne måten slipper aktørene å forholde seg til forskjellige selskaper for å kunne tilby en komplett tjeneste til markedet. «Dette kaller vi ONE VERIFONE».

Jampay vil i nær fremtid også støtte en «Charge & Go» løsning. Denne vil fungere på tvers av ladeoperatører tilkoblet Jampay, slik at man kun trenger å registrere seg et sted. Jampay vil automatisk gjenkjenne ladekunden, og etter endt lading vil betalingskortet registrert for den aktuelle bilen bli belastet de påløpte ladekostnadene.

Dette vil da utføres uavhengig hvilken ladeoperatør det lades hos, så lenge ladeoperatøren støtter løsningen. Jampay vil også få innfaset støtte for en «Queue & Charge» løsning. Denne kan tas i bruk av ladeoperatørene ved behov på typiske utfartsdager og ferieperioder.

Løsningen skal intelligent tilordne biler i en ladekø basert på de ulike ladernes tilgjengelighet, laderens kapasitet og bilens maksimale ladehastighet. Jampay tilbyr også en digital signage løsning som benyttes til «Queue & Charge» løsningen når den løsningen er i bruk. Når Queue & Charge ikke er i bruk vil denne løsningen benyttes til reklameinntekter og informasjon.

Overgangen til elbil utfordrer kundereisen (brukeropplevelsen) for alle. For det første må man forholde seg til helt ny bilteknologi, en «smartbilteknologi» som oppfører seg ganske annerledes, som er mer «krevende» i bruk på lengre turer hvor man har behov for å planlegge reisen grundigere rundt lading og betaling. For å få en god reise med elbil bør man derfor planlegge hele turen (ruten) for å få en friksjonsfri reise. Jamp sammenligner ofte dette med en «flight plan» som benyttes innen luftfart. Det er derfor behov for en standardisert ruteplanlegger og standardisering rundt betaling/tapping. Jamp jobber derfor med et mål om en standardisert kortbetalingsplattform, på tvers av de ulike ladeoperatørene, som også tilbyr en standardisert ruteplanlegger. En standardisert kortbetalingsplattform og ruteplanlegger vil gi en bedre kundereise / brukeropplevelse i form av betalingsopplevelsen vil være lik hos de ulike operatørene og enkelheten rundt hvor man skal lade (hurtig- og destinasjonslading) og hvor mye man skal hurtiglade for å nå destinasjonen for natten.

Jampay vil derfor knytte hurtigladenettverket sammen med destinasjonsladenettverket og vil sikre en universell ladeopplevelse på tvers av hurtig- og destinasjonslading. Dette vil sikre en god brukeropplevelse som er med på å bidra til det grønne skiftet ved at flere velger elbil eller forblir elbilister.

Contact us

First Name
Last Name
Email
Message
The form has been submitted successfully!
There has been some error while submitting the form. Please verify all form fields again.
Scroll to Top